Chọn vùng rao vặt

Đăng ký

  • Họ tên:
  • Tên đăng nhập:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Mật khẩu:
  • Xác nhận mật khẩu:

Đăng nhập

  • Tên đăng nhập:
  • Mật khẩu:

Du Lịch - Nghỉ Dưỡng - Khách Sạn - Lưu Trú

Thuyền composite giá rẻ nhất thị trường

“Chuyên sản xuất và cung cấp thuyền, xuồng, vỏ lãi nhựa composite dành cho du lịch, câu cá, đánh bắt giá rẻ nhất thị trường….” *Xuồng tam bản: - 3,6m Sâu 0,28 x 0,90m.Trọng tải 220Kg         - 3,9m Sâu 0,28 x 0,90m.Trọng tải 250Kg      - 4,2m Sâu 0,28 x 0,90m. Trọng tải 260Kg       - 4,5m Sâu 0,28 x 0,90m.Trọng tải 300Kg        - 4,9m Sâu 0,30 x 0,90m.Trọng tải 500Kg        - 5,4m Sâu 0,30 x1,05m. Trọng tải 800Kg   (có thể gắn máy)    - 6m sâu 0,4m x 1,0m .Trọng tải 1200 kg…..

Hà Nội

29/12/2021

15

5 VNĐ

Thuyền composite giá rẻ nhất thị trường

“Chuyên sản xuất và cung cấp thuyền, xuồng, vỏ lãi nhựa composite dành cho du lịch, câu cá, đánh bắt giá rẻ nhất thị trường….” *Xuồng tam bản: - 3,6m Sâu 0,28 x 0,90m.Trọng tải 220Kg         - 3,9m Sâu 0,28 x 0,90m.Trọng tải 250Kg      - 4,2m Sâu 0,28 x 0,90m. Trọng tải 260Kg       - 4,5m Sâu 0,28 x 0,90m.Trọng tải 300Kg        - 4,9m Sâu 0,30 x 0,90m.Trọng tải 500Kg        - 5,4m Sâu 0,30 x1,05m. Trọng tải 800Kg   (có thể gắn máy)    - 6m sâu 0,4m x 1,0m .Trọng tải 1200 kg…..

Hà Nội

29/12/2021

12

5 VNĐ

Thuyền composite giá rẻ nhất thị trường

“Chuyên sản xuất và cung cấp thuyền, xuồng, vỏ lãi nhựa composite dành cho du lịch, câu cá, đánh bắt giá rẻ nhất thị trường….” *Xuồng tam bản: - 3,6m Sâu 0,28 x 0,90m.Trọng tải 220Kg         - 3,9m Sâu 0,28 x 0,90m.Trọng tải 250Kg      - 4,2m Sâu 0,28 x 0,90m. Trọng tải 260Kg       - 4,5m Sâu 0,28 x 0,90m.Trọng tải 300Kg        - 4,9m Sâu 0,30 x 0,90m.Trọng tải 500Kg        - 5,4m Sâu 0,30 x1,05m. Trọng tải 800Kg   (có thể gắn máy)    - 6m sâu 0,4m x 1,0m .Trọng tải 1200 kg…..

Hà Nội

29/12/2021

12

5 VNĐ