Chọn vùng rao vặt

Đăng ký

  • Họ tên:
  • Tên đăng nhập:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Mật khẩu:
  • Xác nhận mật khẩu:

Đăng nhập

  • Tên đăng nhập:
  • Mật khẩu:
raovatcungloai select `raovat_id`,`tinhthanh_id`,`raovat_tieude`,`raovat_alias`,`raovat_ngaylammoi`,`raovat_hinhanh`,`raovat_luotxem`,`raovat_giamoi`,`raovat_noidung` from tbraovat where raovat_trangthai = 1 and raovat_id != '' and `loaitin_id` = order by raovat_id desc limit 0,4You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by raovat_id desc limit 0,4' at line 1