Chọn vùng rao vặt

Đăng ký

  • Họ tên:
  • Tên đăng nhập:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Mật khẩu:
  • Xác nhận mật khẩu:

Đăng nhập

  • Tên đăng nhập:
  • Mật khẩu:
danhsach select `tintuc_id`,`tintuc_tieude`,`tintuc_alias`,`tintuc_hinhanh`,`tintuc_ngaydang`,`tintuc_mota` from `tbtintuc` where `loaitin_id` = and `tintuc_trangthai` = 1 and `tintuc_id` != order by `tintuc_id` desc limit 0,10 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'and `tintuc_trangthai` = 1 and `tintuc_id` != order by `tintuc_id` desc limit 0' at line 1